جامع سيبوس

جامع سيبوس قرب درب الجيار مقر ضريح سيدي مخلوف (1). يعرف بمسجد سيدي يونس، بحومة الكدان (2).
-------
1 - انظر: التنبيه، ص344.
2 - انظر: التنبيه، ص344، الهامش رقم 711.

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash